Κίνα Μονομερές AAEMA κατασκευαστής

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Sitemap

Προϊόντα

Μονομερές AAEMA
Μεθακρυλικό μονομερές
Methacrylate Acetoacetoxyethyl
Αιθυλικά 2 μεθυλικό Acetoacetate
Αιθυλικός εστέρας Acetoacetate
Αιθυλικό 3-Ethoxypropionate
Μεθυλικά 3 Methoxypropionate
Αιθέρας triallyl Pentaerythritol
Trimethylolpropane αιθέρας Diallyl
Polyoxymethylene διμεθυλικοί αιθέρες
Στοιχεία επικοινωνίας